slogan

headpage03

page05

“ฮั่นอี้” ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน โดยอาจาย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสถานศึกษาในประเทศจีนมาอย่างยาวนาน พร้อมดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนสามารถลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ที่สถาบันในราคาพิเศษ